ECE 6111 Graduate Seminar on Big Data

Time: Fri. 11:00am-12:00pm

Place: E312, Engineering Building 2

Zhu Han

Schedule

1.      9/11/15, Erte Pan

2.      9/18/15,  Gu,Yunan, pdf

3.      9/25/15, Zhang,Huaqing , pdf

4.      10/2/15, Sultan,Radwa Aly, pdf

5.      10/9/15, Errapotu,Saimounika, pdf

6.      10/16/15, WANG,Jingyi, pdf

7.      10/23/15, Wu,Hao, pdf

8.      10/30/15, Wu,Junchao, pdf

9.      11/6/15, Zhu,Fangshi, pdf

10.   11/13/15, Zhou,Xiong, pdf

11.   11/20/15, Zhang,Yanru, pdf

12.   12/4/15, Nguyen,Hung K, pdf